Cripta

[Falta texto]

Salas de exposición temporal

[Falta texto]

Salón de actos

[Falta texto]

Sala polivalente

[Falta texto]

Artesonados

[Falta texto]